Inicio / Eskaintza partziala / Gizarteratzea

Gizarteratzea


La oferta parcial de Formación Inicial está dirigida a personas que quieran completar un título o cursarlo por itinerarios. Es gratuita y los itinerarios formativos se desarrollan  a lo largo de un curso escolar, de lunes a jueves, de 16:00 a 21:00 horas.

Un itinerario del ciclo formativo LOE de grado superior de INTEGRACIÓN SOCIAL con los siguientes módulos:

 • Bizikidetasun-unitateentzako arreta
 • Esku-hartze sozialaren testuingurua
 • Autonomia pertsonalaren sustapena
 • Komunikazio-sistema handigarriak eta alternatiboak

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:

 • Gizarte-prebentzioko eta gizarteratzeko programetako teknikaria.
 • Askotariko egoitza-ekipamenduetako hezitzailea.
 • Familiako langilea.
 • Tutoretzako laguntzailea.
 • Gizarteratzeko teknikaria.
 • Heziketa bereziko hezitzailea.
 • Minusbaliotasuna duten pertsonen monitorea.
 • Oinarrizko mugikortasuneko teknikaria.
 • Lanerako eta/edo laneko bitartekaria.
 • Gizarteko eta/edo kulturarteko bitartekaria.
 • Laguntza bidezko enpleguko teknikaria.
 • Laneko laguntzako teknikaria.
 • Birgaitze psikosozialeko monitorea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:

 • Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
 • Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
 • Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.
 • Gizarteratzeko jarduerak programatzea, baliabide eta estrategia metodologikorik egokienak aplikatuta.
 • Etxeko indarkeria prebenitzeko jarduerak diseinatzea eta ezartzea, eta horien garapena ebaluatzea.
 • Behar fisikoei eta psikosozialei arreta emateko jarduerak diseinatzea, erabiltzaileen eta testuinguruaren ezaugarrien arabera, eta jarduera horien garapena kontrolatzea eta ebaluatzea.
 • Etxeko kudeaketan laguntzeko jarduerak antolatzea, bizikidetasun-unitatearen ezaugarrien arabera, eta jarduera horien garapena kontrolatzea eta ebaluatzea.
 • Laguntza psikosozialeko jarduerak antolatzea eta ezartzea, eta, eginkizun horretan, pertsonen intimitatearekiko errespetuzko jarrera azaltzea eta jarduera horien garapena ebaluatzea.
 • Autonomia pertsonaleko eta sozialeko trebetasunak trebatzeko jarduerak antolatzea eta ezartzea, lortzen diren emaitzak ebaluatuta.
 • Gizarteratzeko eta lan-munduratzeko programak antolatzea eta ezartzea, horien garapena eta aurrez finkatutako ibilbidearekiko egokitzapena ebaluatuta.
 • Komunikazio-trebetasunak trebatzea eta, horretarako, sistema alternatiboak edo handigarriak erabiltzea eta pertsona erabiltzaileak horien erabileran motibatzea.
 • Pertsonen eta taldeen arteko bitartekaritza-lanak egitea, parte-hartzeko teknikak eta gatazkak kudeatzeko teknikak eragimenez aplikatuta.
 • Erabiltzaileekin eta haien familiekin, lan-taldeko kideekin eta beste profesional batzuekin harreman arinak izatea, gizarte-trebetasunak erakutsita eta sortzen diren gatazketarako irtenbideak proposatuta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Familia: Gizarte eta kultura zerbitzuak

Modelo:

Txanda: Vespertino
(Lunes a jueves - 16:00 a 21:00 h.)

Informazioa eskatu

  To top