Inicio / Goi maila / Ikus-entzunezko proiektuen eta ikuskizunen errealizazioa

Ikus-entzunezko proiektuen eta ikuskizunen errealizazioa


Profesional honek edozein motatako ikus-entzunezko programen produkzioaren sektorean (zinema, bideo, multimedia, telebista, irrati eta new media) eta ikuskizunen produkzioaren eta errealizazioaren sektorean (arte eszenikoak, musika-produkzioak eta ekitaldiak) egiten du lan.

Moduluak Orduak Kurtsoa
Zinemako eta bideoko errealizazioaren plangintza
132 1.
Zinemako eta bideoko errealizaio-proiektuak 165 1.
Ikus-entzunezkoen muntaiaren eta posprodukzioaren plangintza
132 1.
Ikuskizunen eta ekitaldien kudeaketaren plangintza
132 1.
Ikuskizunen eta ekitaldiak zuzentzeko prozesuak
165 1.
Ikus-entzunezko eta eszenako baliabide teknikoak
165 1.
Laneko prestakuntza eta orientabidea
99 1.
Telebistako errealizazioaren plangintza
120 2.
Telebistako errealizazio-prozesuak
180 2.
Ikus-entzunezkoen muntaiaren eta posprodukzioaren errealizazioa
200 2.
Ingles teknikoa
40 2.
Ikus-entzunezko proiektuen eta ikuskizunen errealizazioko proiektua
50 2.
Enpresa eta ekimen sortzailea
60 2.
Lantokiko prestakuntza
360 2.
Zikloa Guztira 2000

 

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:

 • Batxiler-titulua edo batxilergoko ikasgai guztiak gainditu izanaren ziurtagiria izatea.
 • BBBeko 3. maila gaindituta izatea (Batxilergo Bateratu Balioaniztuna): Ziurtagiri akademiko baten bidez egiaztatzea gainditu direla batxiler-titulua lortzeko irakasgai guztiak, irakaskuntzen hirugarren ikasturtea amaitu ondoren, Hezkuntzari eta Hezkuntzaren Erreforma Finantzatzeari buruzko abuztuaren 4ko 14/1970 Lege Orokorrak araututakoaren arabera. EFP/1210/2021 Agindua, azaroaren 2koa, aurreko hezkuntza-sistemako ikasketa eta titulu jakin batzuen baliokidetasuna ezartzen duena, lanbide-heziketako irakaskuntzetan sartzeko.
 • Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren maila gainditu izana.
 • Teknikari-titulua izatea (erdi-mailako lanbide-heziketa).
 • Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edo baliokidea izatea ondorio akademikoetarako.
 • Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea gainditu izana.
 • Unibertsitate-titulua edo baliokidea izatea.
 • Goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana (gutxienez 19 urte izan behar dira proba egiten den urtean, edo 18 teknikari-titulua dutenen kasuan).
 • 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:

 • Zinema-zuzendaritzako laguntzailea.
 • Bideo-errealizazioko laguntzailea.
 • Telebista-errealizazioko laguntzailea.
 • Zinema-muntatzailea.
 • Bideo-editore muntatzailea.
 • Zuzendaritzako burua.
 • Zuzeneko ikuskizunetako zuzendaria.
 • Ekitaldien zuzendaria.
 • Hormen zuzendaria.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:

 • Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
 • Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
 • Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.
 • Ikus-entzunezkoen eta ikuskizunen eta ekitaldien errealizazio-proiektuen ezaugarri formalak eta adierazpenekoak zehaztea, ikus-entzunezko errealizaziorako edo errealizazio eszenikorako.
 • Langile teknikoen eta artistikoen ezaugarriak zehaztea, baita ikus-entzunezkoen edo ikuskizunen eta ekitaldien errealizazio-proiektua abian jartzeko beharrezko baliabide teknikoen, materialen eta eszenikoen ezaugarriak ere.
 • Ikus-entzunezko edo ikuskizunetako eta ekitaldietako proiektuaren lan-prozesua planifikatzea, produkzio-plan orokorrarekin bat eginik.
 • Entseguetan, erregistroan, emisioan edo errepresentazio eszenikoan, baliabide teknikoen, materialen eta eszenikoen erabilgarritasuna koordinatzea, lan-planaren aplikazioa ziurtatuta.
 • Entseguetan, erregistroan, emisioan, postprodukzioan edo errepresentazio eszenikoan, langile teknikoen edo artistikoen lana koordinatzea eta zuzentzea, lan-planaren aplikazioa ziurtatuta eta ikus-entzunezkoaren zuzendariaren edo errealizadorearen zeregina eta ikuskizunaren edo ekitaldiaren zuzendariaren zeregina indartuta.
 • Ikus-entzunezko programen muntaketa, edizio eta postprodukzioko prozesu osoak koordinatzea, eta, horretarako, eragiketak planifikatzea, materialak eta efektuak prestatzea eta muntaketa eta postprodukzioa egitea, behin betiko masterra lortu arte.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Familia: Irudia eta Soinua

Iraupen: 2000 or.
- Lehen urtea: 990 or.
- Bigarren urtea: 1010 or.

Modelo: Eleanitza ( Euskera eta Ingelesa)

Txanda: Goizez

Informazioa eskatu

  To top