Inicio / Espezializazio ikastaroak / Informazioaren teknologien inguruneetan zibersegurtasuna

Informazioaren teknologien inguruneetan zibersegurtasuna


Moduluak Orduak Kurtsoa
 Zibersegurtasuneko gorabeherak
84 1.
 Sareak eta sistemak gotortzea
192 1.
 Ekoizpen seguruan jartzea
120 1.
 Analisi forentse informatikoa
96 1.
 Hacking etikoa
120 1.
 Zibersegurtasunari buruzko araudia
48 1.
 Oinarrizko oinarriak
60 1.
Prestakuntza praktiko duala enpresan 180 1.
Kurtsoa guztira 900

 

Hauek dira espezializazio-ikastaro honetarako sarbidea ematen duten tituluak:

 • Sareko Informatika-sistemen Administrazioko Goi-mailako Teknikaria.
 • Plataforma Anitzeko Aplikazioak Garatzeko Goi-mailako Teknikaria.
 • Web Aplikazioen Garapeneko Goi-mailako Teknikaria..
 • Telekomunikazio- eta Informatika-sistemetako Goi-mailako Teknikaria.
 • Mantentze-lan Elektronikoetako Goi-mailako Teknikaria.

Sartzeko beste titulazio batzuk:

 • Lanbide-heziketako goi-mailako teknikaria, aurrekoak ez bezalakoa, eta ikastaroaren arloan esperientzia dutela egiaztatzen dutenak.
 • Beste titulazio batzuk, ikasturtea arrakastaz jarraitzeko aldez aurreko ezagutza egokiak egiazta ditzaketenak.

Lanposturik adierazgarrienak dira:

 • Zibersegurtasuneko aditua.
 • Zibersegurtasuneko auditorea.
 • Zibersegurtasuneko aholkularia.
 • Hacker etikoa.
 • Erakundean zibersegurtasunaren arloko prebentzio- eta kontzientziazio-planak egitea eta ezartzea, indarreko araudia aplikatuta.
 • Zibersegurtasuneko gorabeherak detektatzea eta ikertzea, dokumentatzea eta erakundearen sekurizazio-planetan sartzea.
 • Sekurizazio-planak diseinatzea, sistemak eta sareak gotortzeko jardunbide onenak kontuan hartuta.
 • Sarbidea kontrolatzeko eta autentifikatzeko sistemak konfiguratzea sistema informatikoetan, segurtasun-baldintzak betez eta erasoekiko esposizio-aukerak minimizatuz.
 • Sareko sistema informatikoak diseinatzea eta administratzea, eta ezarritako segurtasun-politikak aplikatzea, eskatutako funtzionaltasuna bermatuta, kontrolatutako arrisku-mailarekin.
 • Aplikazioek eta eraso-bektore ohikoenek eskatzen duten segurtasun-maila aztertzea, zibersegurtasun-gorabeherak saihestuz.
 • Softwarea hedatzeko sistema seguruak ezartzea, garatzaileen eta software-eragiketaren arduradunen arteko koordinazio egokiarekin.
 • Analisi forentse informatikoak egitea, lotutako informazio garrantzitsua aztertuta eta erregistratuta.
 • Sistema, sare eta aplikazioetan ahuleziak detektatzea, eta lotutako arriskuak ebaluatzea.
 • Zibersegurtasunaren eta datu pertsonalen babesaren arloko araudia betetzeko prozedurak definitzea eta aplikatzea, bai barruan, bai hirugarrenei dagokienez.
 • Dokumentazio teknikoa eta administratiboa egitea, indarrean dagoen legeria betez eta ezarritako baldintzak betez.

Familia: Informatika eta komunikazioak

Iraupen: 900 or.
- Lehen urtea: 900 or.
- Bigarren urtea: -

Modelo: A (Gaztelera)

Txanda: Arratsaldez

Informazioa eskatu

  To top