Inicio / Erdi maila / Administrazio-kudeaketa

Administrazio-kudeaketa


Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:

 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua edo goi-mailako ikasketa-maila izatea.
 • Oinarrizko lanbide-titulua izatea (oinarrizko lanbide-heziketa).
 • Teknikariaren edo teknikari laguntzailearen titulua edo baliokidea izatea ondorio akademikoetarako.
 • Batxilergo Bateratu Balioanizduneko (BBB) bigarren maila gainditu izana.
 • Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana (gutxienez hamazazpi urte beteta izan beharko dira proba egiten den urtean).
 • 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.

Moduluak Orduak Kurtsoa
Enpresa-komunikazioa eta bezeroarentzako arreta
165 1.
Salerosketako administrazio-eragiketak
132 1.
Informazioaren informatika-tratamendua
264 1.
Kontabilitate-teknika
132 1.
Giza baliabideetako administrazio-eragiketak
132 1.
Ingelesa
165 1.
Enpresa eta Administrazioa
105 2.
Kontabilitate-dokumentazioaren tratamendua
105 2.
Enpresa ikasgelan
168 2.
Diruzaintza-kudeaketako eragiketa osagarriak
147 2.
Laneko prestakuntza eta orientabidea
105 2.
Lantokiko prestakuntza
380 2.
Zikloa Guztira 2000

Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:

 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua edo goi-mailako ikasketa-maila izatea.
 • Oinarrizko lanbide-titulua izatea (oinarrizko lanbide-heziketa).
 • Teknikariaren edo teknikari laguntzailearen titulua edo baliokidea izatea ondorio akademikoetarako.
 • Batxilergo Bateratu Balioanizduneko (BBB) bigarren maila gainditu izana.
 • Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana (gutxienez hamazazpi urte beteta izan beharko dira proba egiten den urtean).
 • 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:

 • Administrari laguntzailea.
 • Bulegoko laguntzailea.
 • Kobrantza eta ordainketetako administrari laguntzailea.
 • Merkataritzako administraria.
 • Langileen kudeaketako administrari laguntzailea.
 • Herri-administrazioetako administrari laguntzailea.
 • Harreragilea.
 • Bezeroen arretarako enplegatua.
 • Diruzaintzako enplegatua.
 • Ordainbideetako enplegatua.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:

 • Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
 • Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
 • Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
 • Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Administrazio-laguntzako jarduerak egitea lanaren, kontabilitatearen, merkataritzaren, finantzen eta zergen alorrean, eta bezeroari/erabiltzaileari arreta ematea, enpresa publikoetan zein enpresa pribatuetan, betiere indarrean dagoen araudia eta kalitate-protokoloak aplikatuz, bezeroaren gogobetetasuna ziurtatuz eta laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumen-babeseko arauen arabera jardunez.

Profesional hau gai izango da:

 • Enpresaren informazio-zirkuituetako barne- edo kanpo-komunikazioak edo -dokumentuak bideratzeko.
 • Jasotako aginduak edo lortutako informazioa abiapuntu izanik, dokumentuak eta komunikazioak lantzeko.
 • Komunikazioak eta dokumentuak sailkatzeko, erregistratzeko eta artxibatzeko, teknika egokien arabera eta enpresan ezarritako parametroen arabera.
 • Enpresaren operatiboari dagokion euskarri-dokumentazioa kontabilitate-mailan erregistratzeko, betiere segurtasun eta kalitateko baldintzetan.
 • Diruzaintzako administrazio-kudeaketak egiteko gerentziak ezarritako arauei eta protokoloei jarraituz, antolakundearen likideziari eustearren.
 • Enpresaren giza baliabideen hautespen- eta prestakuntza-arloetako administrazio-kudeaketak egiteko, indarrean dagoen araudia eta enpresa-politika kontuan izanik eta saileko goi-arduradunaren gainbegiratupean.
 • Enpresaren lan-kudeaketaren arloan administrazio-laguntza emateko, indarrean dagoen araudia betez eta saileko goi-arduradunaren gainbegiratupean.
 • Merkataritza-jardueraren administrazio-kudeaketak egiteko, eta ondoriozko zerga-betebehar jakin batzuen euskarri-dokumentazioa erregistratzeko.
 • Administrazioaren eta merkataritzaren esparruan bezeroari/erabiltzaileari arreta emateko jarduerak betetzeko, enpresaren/erakundearen irudiarekin lotzen diren eta ezartzen diren kalitate-mailak ziurtatuz.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Familia: Administrazioa eta kudeaketa

Iraupen: 2000 or.
- Lehen urtea: 990 or.
- Bigarren urtea: 1010 or.

Modelo: A eta D ( Gaztelera eta Euskera)

Txanda: Goizez (D) eta arratsaldez (A)

Metodologia: Erronketan oinarritutako metodologia

Informazioa eskatu

  To top