Inicio / Zerbitzuak / Lanbide Informazio eta Orientazio Zerbitzua

Lanbide Informazio eta Orientazio Zerbitzua


Lanbide-informazio eta -orientazioko ekintzen eta laguntza eta jarraipeneko ekintzen egitura antolatzailea da, bai banaka, bai taldeka, honako hauentzat: hasierako lanbide-heziketa egiten ari direnentzat, laneratzeko edo laneratzeko berezko ikasketak egiten ari direnentzat, lan-esperientziaren bidez edo ikaskuntza ez-formalen bidez eskuratutako gaitasunak ebaluatu nahi dituztenentzat edo kualifikazioa hobetzeko interesa duen edonorentzat.

Orientazio-sistema argia, doitua eta eraginkorra garatzen saiatzen da, emakumeentzako eta gizonentzako laguntza profesionalean oinarrituta, haien lan-egoera edo egoera pertsonala edozein dela ere.

Ikasketa-burutzaren eta tutoreen arteko koordinazio-jardueretan laguntzeko eginkizuna du.

LIODek aholkularitza- eta koordinazio-lanak egingo ditu tutoretza-ekintzan, dagozkion arloei dagokienez.

Era berean, orientazio pertsonal, akademiko eta profesionaleko zerbitzua da, ez gure ikasleena bakarrik, baita ikastetxetik kanpoko pertsona interesdunena ere, udalerriko herritarrena, eta orientazioa ematen die beren prestakuntza-ibilbideetan.

Testuinguru horretan, pertsona da gure helburu nagusia: uste dugu garrantzitsua dela gizabanako bakoitzaren garapena sustatzea, bizi den gizarteko herritar aktibo gisa. Horregatik, lanbide-heziketa gaitasun profesionalak, pertsonalak eta sozialak eskuratzera eta finkatzera bideratuko da.

Emaila: orienta@tartanga.eus

To top