Inicio / Goi maila / Telekomunikazio eta informatika-sistemak

Telekomunikazio eta informatika-sistemak


Profesional honek telekomunikazioetara, sistemen integraziora, banda zabaleko sareetara, sare telematikoetara eta ikus-entzunezko baliabideetara zuzentzen diren zerbitzu-sektoreko enpresa pribatuetan zein publikoetan egiten du lan, proiektuen garatzaile gisa, sistemen integratzaile gisa eta instalazioak eta azpiegiturak muntatzeko eta mantentzeko lanen ikuskatzaile gisa, bere kontura zein besteren kontura.

Moduloak
Orduak Kurtsoa
Telekomunikazio sistemen azpiegiturak konfiguratzea
132 1.
Telekomunikazio sistemen elementuak
132 1.
Informatika sistemak eta sare lokalak
231 1.
Telekomunikazio azpiegituretako teknikak eta prozesuak
198 1.
Telekomunikazio instalazioen proiektuak kudeatzea
66 1.
Telefonia finkoko eta mugikorreko sistemak
132 1.
Laneko prestakuntza eta orientabidea
99 1.
Irrati komunikazioko sistemak
120 2.
Sare telematikoak
140 2.
Ikusentzunezko produkzio sistemak
120 2.
Sistema integratuak eta etxe digitala
120 2.
Telekomunikazio eta informatika sistemen proiektua
50 2.
Ingeles teknikoa
40 2.
Enpresa eta ekimen sortzailea
60 2.
Lantokiko prestakuntza
360 2.
Zikloa Guztira 2000

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:

 • Batxiler-titulua edo batxilergoko ikasgai guztiak gainditu izanaren ziurtagiria izatea.
 • BBBeko 3. maila gaindituta izatea (Batxilergo Bateratu Balioaniztuna): Ziurtagiri akademiko baten bidez egiaztatzea gainditu direla batxiler-titulua lortzeko irakasgai guztiak, irakaskuntzen hirugarren ikasturtea amaitu ondoren, Hezkuntzari eta Hezkuntzaren Erreforma Finantzatzeari buruzko abuztuaren 4ko 14/1970 Lege Orokorrak araututakoaren arabera. EFP/1210/2021 Agindua, azaroaren 2koa, aurreko hezkuntza-sistemako ikasketa eta titulu jakin batzuen baliokidetasuna ezartzen duena, lanbide-heziketako irakaskuntzetan sartzeko.
 • Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren maila gainditu izana.
 • Teknikari-titulua izatea (erdi-mailako lanbide-heziketa).
 • Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edo baliokidea izatea ondorio akademikoetarako.
 • Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea gainditu izana.
 • Unibertsitate-titulua edo baliokidea izatea.
 • Goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana (gutxienez 19 urte izan behar dira proba egiten den urtean, edo 18 teknikari-titulua dutenen kasuan).
 • 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:

 • Etxebizitzetarako eta eraikinetarako telekomunikazio-instalazioetako proiektugile laguntzailea.
 • Telekomunikazio-tresneriak eta -sistemak instalatzeko, integratzeko eta mantentzeko espezialista.
 • Telekomunikazio-instalazioetako obra-burua.
 • Produkzio-estudioetan irrati- eta telebista-sistemetako tresneriak eta ikus-entzunezko produkzio-sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Irratidifusio-sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Segurtasun elektronikoko sistemetako eta telebista-zirkuitu itxietako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Sare lokaletako eta sistema telematikoetako tresneria gainbegiratzeko, instalatzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Irrati-loturako sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Informatika-tresneriak eta -sistemak instalatzeko, integratzeko eta mantentzeko espezialista.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:

 • Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
 • Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
 • Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Profesional hau gai izango da:

 • Telekomunikazio-instalazioen edo -sistemen proiektuak garatzeko, txostenak eta zehaztapenak lantzeko datuak eta ezaugarriak lortuta.
 • Instalazioen, tresneriaren eta elementuen parametroak kalkulatzeko, indarrean dagoen araudia eta bezeroaren eskakizunak beteta.
 • Telekomunikazio-instalazioak eta -sistemak zehaztapenen eta arauzko aginduen arabera konfiguratzeko.
 • Telekomunikazio-instalazioen eta -sistemen muntaia planifikatzeko, dokumentazio teknikoaren eta obra-baldinzten arabera.
 • Obraren muntaia-programatik eta plan orokorretik abiatuta, instalazioen muntaia abian jartzeko.
 • Instalazioak eta sistemak muntatzeko prozesuak ikuskatzeko eta/edo gainbegiratzeko, obra-baldintzetara egokitzen diren egiaztatzeko eta haien aurrerapena kontrolatzeko, enpresaren helburuak betetzera begira.
 • Mantentze-lanak planifikatzeko, arauditik, instalazioaren baldintzetatik eta fabrikatzaileen gomendioetatik abiatuta.
 • Instalazioak mantentzeko prozesuak ikuskatzeko eta/edo gauzatzeko, denborak eta emaitzen kalitatea kontrolatuta.
 • Telekomunikazio-instalazioak eta -tresneria zerbitzuan jartzeko, eskakizunak betetzen direla ikuskatu, eta kalitate- eta segurtasun-baldintzak ziurtatu ondoren.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

 

Familia: Elektronika

Iraupen: 2000 or.
- Lehen urtea: 990 or.
- Bigarren urtea: 1910 or.

Modelo: A (Gaztelera)

Txanda: Goizez

Metodologia: Erronketan oinarritutako metodologia

Informazioa eskatu

  To top