Inicio / Goi maila / Laborategi kliniko eta biomedikoa

Laborategi kliniko eta biomedikoa


Laborategi klinikoko eta biomedikoko goi-mailako teknikaria osasun-lanbideak antolatzeko legearen arabera araututako lanbidea da.

Moduluak Orduak Kurtsoa
Lagin biologikoen kudeaketa
132 1.
Laborategiko teknika orokorrak 231 1.
Fisiopatologia orokorra
165 1.
Azterketa biokimikoa
165 1.
Mikrobiologia klinikoa
198 1.
Laneko prestakuntza eta orientabidea
99 1.
Biologia molekular eta zitogenetikoa
180 1.
Immunodiagnostiko-teknikak
120 2.
Azterketa hematologikoen tekinkak
200 2.
Laborategi kliniko eta biomedikoaren proiektua
50 2.
Ingeles teknikoa
40 2.
Enpresa eta ekimen sortzailea
60 2.
Lantokiko prestakuntza
360 2.
Zikloa Guztira 2000

 

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:

 • Batxiler-titulua edo batxilergoko ikasgai guztiak gainditu izanaren ziurtagiria izatea.
 • BBBeko 3. maila gaindituta izatea (Batxilergo Bateratu Balioaniztuna): Ziurtagiri akademiko baten bidez egiaztatzea gainditu direla batxiler-titulua lortzeko irakasgai guztiak, irakaskuntzen hirugarren ikasturtea amaitu ondoren, Hezkuntzari eta Hezkuntzaren Erreforma Finantzatzeari buruzko abuztuaren 4ko 14/1970 Lege Orokorrak araututakoaren arabera. EFP/1210/2021 Agindua, azaroaren 2koa, aurreko hezkuntza-sistemako ikasketa eta titulu jakin batzuen baliokidetasuna ezartzen duena, lanbide-heziketako irakaskuntzetan sartzeko.
 • Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren maila gainditu izana.
 • Teknikari-titulua izatea (erdi-mailako lanbide-heziketa).
 • Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edo baliokidea izatea ondorio akademikoetarako.
 • Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea gainditu izana.
 • Unibertsitate-titulua edo baliokidea izatea.
 • Goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana (gutxienez 19 urte izan behar dira proba egiten den urtean, edo 18 teknikari-titulua dutenen kasuan).
 • 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:

 • Osasun-sektorean lan egin, esparru publikoko erakunde eta instituzioetan eta enpresa pribatuetan, analisi klinikoen laborategiko eremuan eta diagnostikoan, tratamenduan, kudeaketan eta ikerketan. Profesional honek mendeko langile gisa jarduten du, eta erakundea edo instituzioa txikia, ertaina edo handia izan daiteke. Estatuko osasun-administrazioak arautzen du bere lanbide-jarduera.

Ikasten jarrai dezakezu, eta ikasketa hauek egin:

 • Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
 • Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
 • Unibertsitate-ikasketak, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.
 • Lan-eremua bere mailan antolatzeko eta kudeatzeko, ezarritako prozeduren arabera eginez izakinen kontrola.
 • Lagin biologikoak unitateko protokolo espezifikoaren arabera lortzeko eta eskari kliniko eta/edo analitikoen arabera banatzeko, prozesuak dirauen bitartean haien kontserbazioa ziurtatuta.
 • Prozesuaren kalitatea bermatzeko, trazabilitatea ziurtatuta, ezarritako protokoloen arabera.
 • Tresneriaren funtzionamendua egiaztatzeko, kalitate- eta segurtasun-prozedurak aplikatuta.
 • Lagina analisirako egokitzeko, analisi aurreko prozesaketa-teknikak aplikatuta eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-protokoloei jarraiki.
 • Analisietan lortutako emaitzen koherentzia eta fidagarritasuna ebaluatzeko, informatika-aplikazioak erabilita.
 • Lagin biologikoei eta zelula-kulturei analisi genetikoko teknikak aplikatzeko, ezarritako protokoloen arabera.
 • Parametro biokimikoen zehaztapen analitikoak egiteko, lan-protokolo normalizatuei jarraiki eta kalitate-arauak betez.
 • Lagin biologikoetan eta kulturetan analisi mikrobiologikoak egiteko, segurtasuneko eta ingurumen-babeseko protokoloen arabera.
 • Teknika immunologikoak aplikatzeko, prozedurak eskatutako zehaztapenaren arabera hautatuta.
 • Analisi hematologikoko teknikak egiteko, ezarritako protokoloei jarraiki.
 • Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Familia: Osasungintza

Iraupen: 2000 or.
- Lehen urtea: 990 or.
- Bigarren urtea: 1010 or.

Modelo: A eta D (Gaztelera eta Euskera)

Txanda: Goizez (D) eta arratsaldez (A)

Metodologia: Erronketan oinarritutako metodologia

Informazioa eskatu

  To top