Inicio / Erdi maila / Instalazio elektrikoak eta automatikoak

Instalazio elektrikoak eta automatikoak


Honako lanbide hau izan dezakezu:

 • Eraikinetan telekomunikazio-azpiegiturak, behe-tentsioko instalazio elektrikoak, makina elektrikoak, sistema domotikoak eta sistema automatizatuak muntatzea eta mantentzea.

Moduluak Orduak Kurtso
Industria-automatismoak 264 1.
Elektronika
132 1.
Elektroteknia
198 1.
Barneko instalazio elektrikoak
297 1.
Eguzki-instalazio fotovoltaikoak
66 1.
Ingeles teknikoa
33 1.
Banaketa-instalazioak
105 2.
Etxebizitzetako eta eraikinetako telekomunikazioazpiegitura komunak
105 2.
Instalazio domotikoak
126 2.
Makina elektrikoak
126 2.
Laneko prestakuntza eta orientabidea
105 2.
Enpresa eta ekimen sortzailea
63 2.
Lantokiko prestakuntza
380 2.
Zikloa Guztira 2000

 

Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:

 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua edo goi-mailako ikasketa-maila izatea.
 • Oinarrizko lanbide-titulua izatea (oinarrizko lanbide-heziketa).
 • Teknikariaren edo teknikari laguntzailearen titulua edo baliokidea izatea ondorio akademikoetarako.
 • Batxilergo Bateratu Balioanizduneko (BBB) bigarren maila gainditu izana.
 • Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana (gutxienez hamazazpi urte beteta izan beharko dira proba egiten den urtean).
 • 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:

 • Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
 • Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
 • Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
 • Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Eraikinetan telekomunikazio-azpiegiturak, behe-tentsioko instalazio elektrikoak, makina elektrikoak eta sistema automatizatuak muntatzea eta mantentzea.

Profesional hau gai izango da:

 • Instalazioak eta tresneriak konfiguratzeko eta kalkulatzeko.
 • Behe-tentsioko banaketa-sareetako osagaiak eta elementu osagarriak muntatzeko.
 • Eraikinetako instalazio elektrikoekin eta automatizatuekin eta telekomunikazio-azpiegiturekin lotzen diren tresnak eta kanalizazioak muntatzeko.
 • Makina elektriko estatikoak eta birakariak instalatzeko eta mantentzeko.
 • Instalazioak eta tresneria mantentzeko eta konpontzeko.
 • Muntaiarekin eta mantentzearekin lotzen den logistika ezartzeko.
 • Aurrekontuak, dokumentazio teknikoa eta administrazio-dokumentazioa lantzeko.
 • Instalazioaren funtzionamendua egiaztatzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Tituluaren lanbide-moduluen osotasunean ezarritako prestakuntzak bermatu egiten du Behe-tentsioko instalatzaile baimenduen txartelean eskatzen den jakintza-maila, bai oinarrizko kategorian, bai espezialistaren kategorian.

Familia: Elektrizitatea

Iraupen: 2000 or.
- Lehen urtea: 990 or.
- Bigarren urtea: 1010 or.

Modelo: A (Castellano)

Txanda: Matutino

Informazioa eskatu

  To top